Over Samen

Missie

Bij Samen Zorgen willen we samen met onze medewerkers en andere partijen realiseren dat de zorgvragers en ouders/verzorgers zich ondersteund voelen in en rondom de dagelijkse zorg en begeleiding.
Even 'er uit' kunnen zijn tijdens een logeerweekend. Een paar dagen samen met leeftijdsgenoten het gezellig hebben, samen lachen, samen serieuze gesprekken voeren, samen dingen leren, uiteraard ook met ruimte en aandacht voor het individu.
Zowel de loge's als het thuisfront hebben zo de kans om even op adem te komen, hier dragen wij graag aan bij, ook met onze ambulante begeleiding.

Visie

Wij denken niet in hokjes, iedereen is anders en dat is wat het is. Wij geloven dat er met betrokkenheid bij - en aandacht voor- het individu, veel mogelijk is.
Door bij de logeerweekenden de zorgvraag niet leidend te laten zijn in de samenstelling van de groepen is er ruimte voor een mooie en waardevolle dynamiek in de groepen.

Doelgroep

Onze zorg richt zich op jongeren met uiteenlopende zorgvragen. Te denken valt aan bv een lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH), een ontwikkelingsachterstand, autisme, of zorgvragen op sociaal gebied.
Jongeren met verslavingsproblematiek of psychiatrische zorgvragen kunnen wij helaas niet ondersteunen.

Medewerkers

Onze medewerkers hebben naast een relevante afgeronde zorgopleiding, ruime ervaring in het begeleiden van jongeren en jong volwassenen met hulpvragen op diverse vlakken.
Onze begeleiders staan garant voor:
  • een ontspannen huiselijke sfeer in een gestructureerde omgeving
  • op ontwikkeling gerichte begeleiding
  • dagactiviteiten afgestemd op het individu en de groep
  • nauw contact met de ouders/verzorgers

In de weekenden is altijd een SKJ of BIG geregistreerde medewerker aanwezig of beschikbaar.

Financiering

De zorg kan worden gefinancierd vanuit PGB.
Wanneer er een andere financieringsvorm gewenst is kunt u altijd contact met ons opnemen zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.